Solucan Gübresinin Çiçeklere Faydaları Nelerdir?

6101f23386b24422d4258284.jpg


Bitkilerin daha verimli olabilmeleri için pestisitler, bazı kimyasallar ve gübreler kullanılmaktadır. Doğanın dengesinin bozulması elde edilebilecek verimin azalması hatta yok olmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle gübreler sıklıkla kullanılmaktadır. Bu değerleri gübre çeşitlerinden bir tanesi de solucan gübresidir.

Solucan Gübresinin Çiçeklere Faydaları Nelerdir?

Toprağın kalitesi, içeriği, çeşitliliği içerisinde yaşamakta olan canlılar ile doğrudan ilişkilidir. Toprak içerisinde yaşam süren ve doğamız için çok fazla yararı olan canlılardan bir tanesi de toprak solucanlarıdır. Bu canlılar, toprağın dengesini bozmadan aksine sürekli olarak iyileşmesini sağlayan hayvanlardır. Bu nedenle solucan gübresi, bir nevi organik bir gübredir.

Solucanların toprağın içerisinde sürekli olarak kanal açmaları, bitkilerin köklerinin hava almasını sağlar. Bu sayede kanallardan yağmur sularının girişi olur ve bitkinin susuz kalması engellenmiş olur.

Solucanların dışkılarından humus meydana gelir. Humus içeren toprakların bitkinin gelişimi destekler. 1 m2 bahçe toprağının içerisinde yaklaşık 400 civarı solucan vardır. Bu solucanlar yıl içerisinde yaklaşık olarak 2.5 kg humus oluştururlar.

Solucan gübresi, bitkilerde toksik etkisi yapmaz. Bu nedenle bitkinin çevreninde yabancı ot oluşumu gerçekleşmez.

Solucan gübresi içerinde oldukça önemli miktarlarda besin maddesi bulunmaktadır. Bu besin maddeleri toprağın zenginleşmesini sağladığı gibi bitkinin gelişimi açısından da oldukça faydalıdır.

Solucan gübresi, yapısında bulunan maddeler sayesinde bitkinin büyüme hızını da arttırır. Bu nedenle organik tarım yapan insanlar son yıllarda sıklıkla solucan gübresi kullanmayı tercih etmiştir.
 
Üst Alt