Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 'Kız Kulesi' açıklaması

6313adf186b2453bc0ee4208.jpg

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "1940'lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesitarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta,özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup restorasyona ve Kız Kulesine ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler 'https://kizkulesi.com' sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir" denildi.

6313ae5c86b2453bc0ee420f.jpg
 
Üst Alt