Bakan Nebati'den OVP açıklaması! Tek haneli enflasyon vurgusu

6314b57c86b24516a82d2596.jpg

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemi ile ilgili yol haritası niteliği taşıyan yeni OVP, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakan Nebebati, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter'dan paylaşım yapan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır.

Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur.

'İSTİHDAM'DA ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ'

Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

NEBATİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON VURGUSU!

Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz.

Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik.

Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

İŞTE EKONOMİDE 3 YILLIK YOL HARİTASI

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program kapsamında şu ifadelere yer verildi:

"OVP'nin temel amacı, Türkiye Ekonomi Modeli'ni esas alarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına ulaşılması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Salgın sonrası göreli bir toparlanma eğilimine giren ancak, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan küresel ekonomik görünüme rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyümesini sürdürebilmiştir. Program döneminde büyüme potansiyelini ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisi kararlı bir biçimde uygulanacaktır. Hizmet gelirlerinde sağlanacak artışın yanında dijital dönüşümü dikkate alarak ithalat bağımlılığın azaltılması, ihracatta ürün ve ülke çeşitlendirmesi ile katma değeri yüksek üretimin desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesiyle cari işlemler açığının kademeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir."

TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Bu dönemde, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan ve sürdürülebilir fiyat istikrarını önceleyen bir yaklaşımla enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Finansal sistemde tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi yoluyla finansmana erişimin kolaylaştırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması suretiyle finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca program süresince, iklim değişikliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik alandaki çok yönlü etkileri dikkate alınarak ve kalkınma öncelikleri çerçevesinde ekonominin her alanında ve tüm sektörlerde yeşil dönüşüme önem verilecektir. Tarihi yüksek seviyelerine ulaşan istihdam ve işgücünün program döneminde ekonomik aktivitedeki istikrarlı seyir ile artış eğilimini sürdürmesi, aktif işgücü politikaları başta olmak üzere ekonomide gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde meslek edindirici, nitelikli istihdam edilebilirliği ve üretkenliği artırıcı politikalarla işgücü potansiyelimizin azami şekilde kullanılması amaçlanmaktadır."

BÜYÜME ORTALAMA YÜZDE 5,3 OLACAK

Program döneminde bütçe disiplini sürdürülerek kamu açıklarının tedrici olarak azaltılması ve mali yapının daha da güçlendirilmesinin temel amaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, hedefler şu şekilde sıralandı:

"Programa döneminde; 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olmak üzere ortalama yüzde 5,3 oranında büyüme hedefleniyor. İşsizlik oranlarının ise 2022'de yüzde 10,8, 2023'te yüzde 10,4, 2024'te yüzde 9,9 ve 2025'te yüzde 9,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranının da 2022'de yüzde 65, 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13,8 ve 2025'te tek haneye düşerek yüzde 9,9 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor"

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Promosyona enflasyon farkı talebi
Selçuk Bayraktar'dan İHA'lar ve KIZILELMA'ya ilişkin açıklama
Altın fiyatlarında sert gerileme
 
Üst Alt